Jaarlijks 30% stijging toezichtkosten DNB voor betaalinstellingen

VBIN maakt zich ernstig zorgen over de doorlopende ongecontroleerde stijging van de toezichtkosten die DNB in rekening brengt aan de sector.

De afgelopen jaren 2016 tot 2018 stegen de toezichtkosten voor betaalinstellingen gemiddeld al met ruim 26% per jaar, terwijl het gehele toezicht van DNB over die periode slechts met 5% steeg. Dit levert de betaalinstellingen een steeds slechtere concurrentiepositie op met het buitenland en buitenlandse partijen die in Nederland opereren.

Over 2019 was in de begroting van DNB voor betaalinstellingen al een stijging voorzien van wederom 10%, die voornamelijk werd toegeschreven aan de kosten voor de nieuwe PSD2 wetgeving, maar in de recent gepubliceerde ZBO verantwoording 2019 blijkt ook dat budget aanzienlijk overschreden te zijn.

Het budget is in 2019 overschreden met maar liefst 23%. Hiermee komt de kostenstijging van 2018 naar 2019 op ruim 35%.

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

* tabel uit de ZBO verantwoording 2019 van DNB, aangevuld met percentages

De VBIN reageerde al fel op de begroting voor 2020 (zie artikel in het FD van 12 november 2019: Kosten van DNB-toezicht fors omhoog door verbouwing) waar wederom een sterkte toename van ruim 23% van de toezichtkosten was voorzien vanwege de verbouwing door DNB. DNB heeft naar aanleiding van de reactie van VBIN op de conceptbegroting de verwachtte stijging deels getemperd. Echter nu blijkt dat de begroting in 2019 meer ruim 23% is overschreden lopen deze kosten weer even hard op en blijft de essentiële vraag in hoeverre DNB in staan is om passend en proportioneel toezicht te houden op de betaalinstellingen. Ook het afgesproken meerjaren kostenkader is een wassen neus gebleken.

VBIN constateert daarnaast dat er een grote toezichtdruk op de instellingen ligt omdat de DNB ieder jaar meer en vaker informatie opvraagt. Een circulair proces wat zichzelf in beweging houdt. Dit in combinatie met de ontbrekende tegendruk vanuit de politiek en het ministerie mogelijk omdat de kosten toch geheel op de instellingen zelf worden verhaald.

Ook bij het nieuwe wetsvoorstel voor toezicht op de crypto valuta partijen heeft DNB wederom aan het ministerie geadviseerd om de Europese regels in Nederland van een extra goud toezicht-randje te voorzien, hetgeen voor Nederlandse instellingen weer een concurrentienadeel in Europa op zal leveren. En DNB begroot dan weer wat extra miljoenen aan toezichtkosten voor deze instellingen.

Een passend Level Playing Field in Europa is noodzakelijk voor een goede werking van het betalingsverkeer dat zich uiteraard niet aan grenzen houdt! Zeker met de aanstaande deelname van Bigtech bedrijven als Google, Facebook en Apple. Betaalinstellingen zien de concurrentie van betaalinstellingen met een vergunning in Ierland of Luxemburg al toenemen. De Nederlandse toezichtkosten, waar eerder al aan gerefereerd is als ‘zelfrijzend bakmeel’ rijzen inmiddels de pan aan alle kanten uit.

Maurice Jongmans

Voorzitter Verenigde Betaalinstellingen Nederland

Voorbeeld toezichtkosten Europa:

Een kleine betaalinstelling met ongeveer 2 Miljoen omzet betaald in Nederland in 2018: 85.000 euro, dit zou in Luxemburg 25.000 euro zijn geweest (vast bedrag), in Ierland 16.230 euro en in Portugal 0 euro.

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.