PRIVACY STATEMENT VERENIGDE BETAAL INSTELLINGEN NEDERLAND

Welkom! Goed dat je ons privacy statement leest, dat betekent namelijk dat jij privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je gegevens gebeurt als je onze website bezoekt of je inschrijft voor de nieuwsbrief van VBIN.

Wie zijn wij? (Wie is de verantwoordelijke) 

Naam bedrijf of organisatie: VBIN – Verenigde Betaal Instellingen Nederland
Straatnaam en nummer: Gustav Mahlerplein 33
Postcode en plaats: 1082 MS,  Amsterdam
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55077730
Je kunt ons per email bereiken : info@vbin.nl
Meer informatie kun je vinden op: www.vbin.nl

Wij vertegenwoordigen de Betaalinstellingen en de Elektronisch Geldinstellingen en worden binnen de branche gezien als het platform voor belangenbehartiging.

Wie ben jij? (Wie is de betrokkene)

We hopen dat je dit privacy statement leest omdat je onze website hebt bezocht, je inschrijft voor evenementen van VBIN of je hebt ingeschreven voor onze twee wekelijkse nieuwsbrief.

Als dit zo is, dan gaat dit privacy statement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak gebruiken we het woord “gegevens” als we het over jouw persoonsgegevens hebben. Volgens de wet heet jij in deze situatie een “betrokkene”.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn stukjes informatie waardoor andere mensen kunnen zien of begrijpen dat het over jou gaat. Bijvoorbeeld als je een voornaam en achternaam invult op een website-formulier, dan begrijpt de persoon die dit formulier ontvangt en leest dat jij het formulier hebt ingevuld.

Als je onze website bezoekt worden er geen persoonlijke gegevens gebruikt om je online gedrag te volgen, hierover slaat de VBIN geen gegevens op.

Als je je inschrijft voor de VBIN-nieuwsbrief of voor evenementen van VBIN, krijgen wij informatie over jou. In dit privacy statement leggen we je uit welke informatie dit is en wat we er mee doen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan verzamelen wij gegevens over je. Niet alle gegevens zijn persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we verzamelen.

Wij vragen je om bepaalde gegevens in te vullen. Al deze gegevens zijn nodig om de VBIN-nieuwsbrief te kunnen ontvangen en je weer uit te schrijven als je de nieuwsbrief misschien op een gegeven moment niet meer wilt ontvangen. Er worden geen gegevens van je verzameld die niet nodig zijn voor het ontvangen van de VBIN-nieuwsbrief.

Indien je onze website bezoekt via een mobiel toestel, dan wijzen we je erop dat je mobiele toestel zelf ook gegevens met ons kan uitwisselen. Via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (je telefoon of tablet) kan je zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen voor:

  • het verwerken van je inschrijving voor de VBIN-nieuwsbrief
  • het verwerken van je inschrijving voor evenementen van VBIN
  • het verzenden van de VBIN-nieuwsbrief
  • het verwerken van je uitschrijving voor de VBIN-nieuwsbrief

Je volledige voornaam, tussenvoegsels (eventueel), achternaam, emailadres, de organisatie waarvoor je werkzaam bent en wat je rol is in de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Als je ons mailt, belt, schrijft of faxt

  • De gegevens die je dan aan ons geeft.

Wat doen wij met je gegevens? (de doeleinden van de verwerking)

We verzamelen je gegevens niet zomaar. Deze gegevens verwerken wij om eenvoudig wijzigingen in de lijst van abonnees te verwerken en de nieuwsbrief aan je toe te sturen.

Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van je gegevens? (de grondslagen)

Een van de principes van het privacyrecht is, het recht dat het gebruik van jouw gegevens regelt, is dat dit alleen mag gebeuren als daar een wettelijke grondslag voor is.

Wij gebruiken je gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Uitvoering van een overeenkomst met jou. Als je je inschrijft voor de VBIN-nieuwsbrief verwacht je die natuurlijk ook van ons, dat is een soort overeenkomst.
  • Op basis van je toestemming. VBIN doet niets met je gegevens waarvan jij niet op de hoogte bent. Mocht VBIN je gegevens voor iets anders willen gebruiken dan voor het versturen van de nieuwsbrief, zal VBIN je daar apart toestemming voor vragen. Als je toestemming geeft, dan betekent dit ook dat je je toestemming weer mag intrekken. Wij zullen dan stoppen met het gebruik van je gegevens.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens?

Dit privacy statement gaat nog steeds over jouw gegevens. Jij hebt daarom zelf invloed op wat wij met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Je mag ons wel vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van je verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier een antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan door ons een email te sturen, we zullen je verzoek binnen 5 werkdagen verwerken. Als wij je toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming.

Je hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketingdoeleinden. Al zullen we dat met jouw gegevens niet doen. Ook kan je vragen of wij je gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan jou of een andere partij geven. Bijvoorbeeld omdat je je gegevens wilt meenemen. We kunnen zelf ook niet bedenken hoe dat werkt en waarom je dat zou vragen. Maar goed, het staat in de wet, dus we vertellen het aan je en we zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Je kan ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens, dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij je gegevens met anderen?

Ja, we delen je gegevens. Het beheer en de ondersteuning van Outlook doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door een ICT bedrijf die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerkt. Dit ICT bedrijf beheert toegangsrechten, backups en beveiliging. Zij werken op de instructie van VBIN. VBIN heeft met dit ICT bedrijf een bewerkersovereenkomst gesloten.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten.

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dat is Europa en nog een paar landen. Voor zover wij weten doen wij dit op dit moment niet. Volgens de wet die je gegevens beschermt is het prima als je gegevens binnen Europa worden gebruikt, maar buiten Europa vinden we dit niet zo’n goed idee omdat we dan niet zeker weten dat dit veilig is voor jou. Als wij dus jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte opslaan, bewaren of iets anders mee doen dan sluiten we een extra overeenkomst af met de partij die daar de gegevens bewaart of gebruikt om jouw gegevens te beschermen.

Zijn je gegevens veilig bij ons?

We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van de website van VBIN er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij jouw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we je gegevens?

Zo lang als jij de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor het versturen van de VBIN-nieuwsbrief of verzorgen van evenementen waar je je voor hebt aangemeld en niet langer. Als je je uitschrijft worden je gegevens binnen vijf werkdagen door ons verwijderd.

Wijzigingen van dit privacy statement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een grote wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

Privacy statement, versie 1, 20-01-2018