Het bestuur van de VBIN wordt gevormd door bestuursleden van VBIN-leden.

Maurice Jongmans
Voorzitter
Peter Cohen
Voorzitter Rules & Regulations Comm
Martin de Wilde
Penningmeester
Hans den Adel
Algemeen bestuurslid
Anjeni Bedi
Algemeen bestuurslid

Secretariaat