Reactie VBIN deadline migratie PSD1 naar PSD2

“Naar aanleiding van het ‘route naar PSD2’ seminar bij DNB op 08-02-2018 heeft de VBIN op 09-02-2018 deze brief naar het Ministerie van Financiën gezonden. De VBIN zal u op de hoogte houden van de reactie van het Ministerie.”

Update 23-03-2018: Het ministerie informeerde ons dat zij wettelijk geen ruimte zien om ten aanzien van het overgangsrecht andere data te hanteren dan vermeld in artikel 109 van PSD2. Het ministerie begrijpt dat hierdoor een ongelukkige situatie kan ontstaan. Om deze reden heeft het ministerie met DNB gesproken en van DNB begrepen dat DNB om deze reden met enige coulance en pragmatisme naar aanvragen – om vast te stellen dat betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen met een PSD1 vergunning voldoen aan de nieuwe vereisten onder PSD2 – zal kijken.

About the author: Mick Madder