VBIN en Corona-crisis

De leden van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) zien deze periode een grote veranderingen in hun dienstverlening. Enerzijds het annuleren en stilvallen van boekingen van (vakantie)reizen, vluchten, theater- en concertboekingen en (sport)evenementen. Anderzijds een toename van online bestellingen voor eten, levensmiddelen en andere goederen.

Daarnaast worden ze net als alle bedrijven in Nederland geconfronteerd met de uitdagingen van thuiswerken.

Betaalverkeer is een belangrijke schakel in deze tijd, waarbij veel mensen vanuit huis werken en online hun eten, levensmiddelen en boodschappen bestellen. De leden van VBIN zetten dan ook alle mogelijkheden in om hun klanten te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Als branchevereniging heeft de VBIN heden bij De Nederlandsche Bank (DNB) aangedrongen op uitstel van de rapportageverplichtingen en eventuele niet urgente toezichthandelingen, om zo de externe operationele impact voor de betaalinstellingen te minimaliseren.

Maurice Jongmans
Voorzitter

About the author: Vbin