VBIN e-Learning Wwft en KYC

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het NIBE-SVV heeft de VBIN een nieuwe e-learning ontwikkeld. De e-learning richt zich op de verplichtingen die vanuit de Wwft op de betaalinstellingen rusten en de daarbij uit te voeren KYC werkzaamheden. We hebben geprobeerd deze e-learning geschikt te maken voor de hele organisatie, zodat ook het […]