Consultatie toezichtkosten

DNB en het MinFin luisterden naar de bezwaren van VBIN: ze komen met een consultatie van een aanpassing van het besluit bekostiging financieel toezicht.

Instellingen worden op basis van 3 criteria aangeslagen voor toezichtkosten ipv van enkel de provise-inkomsten:
1) provisie-inkomsten (oude maatstaf)
2) type betaaldienst (nieuw toegevoegd)
3) omvang toetsingsvermogen (nieuw toegevoegd)

De VBIN is enthousiast over deze wijziging en zal de invulling van de verdeling nauwgezet volgen.

Er is nu een consultatie van dit voorstel, zie: https://www.internetconsultatie.nl/bbft/document/5893

VBIN is voornemens positief te reageren op deze consultatie. Mocht u nog aanvullende input hebben kunt u deze delen met info@VBIN.nl

Toelichting van de minister bij deze wijziging:
Met deze wijziging wordt de maatstaf bij de categorie betaalinstellingen aangepast. Naast provisie-inkomsten worden type betaaldienst en minimum omvang toetsingsvermogen toegevoegd als maatstaven. Met deze wijziging kan bij de verdeling van de toezichtkosten beter rekening gehouden worden met de samenstelling van deze categorie, die in de afgelopen periode diverser is geworden. Zodoende kan tot een eerlijkere verdeling van de kosten gekomen worden.

Bij enkel het gebruik van provisie- inkomsten was het mogelijk om tussen activiteiten van instellingen te schuiven met inkomsten waardoor de toezichtkosten anders uit zouden pakken. Dit kan voorkomen worden met deze combinatie van maatstaven. Het aan te houden minimum toetsingsvermogen sluit voor bepaalde activiteiten ook beter aan bij de aard van het toezicht dat DNB verricht.

Met de gekozen maatstaf kan tussen de verschillende betaaldiensten gedifferentieerd worden. Voor de verschillende betaaldiensten gelden afzonderlijke vergunningen. De omvang van de activiteiten van de verschillende betaaldienstverleners kan derhalve verschillen. 
Bovendien geldt met name voor de nieuwe betaaldiensten als het bijhouden van een huishoudboekje een beperkter verdienvermogen voor de dienstverlener.

About the author: Vbin