Regulier overleg VBIN – DNB

Op 26 augustus j.l. voerden enkele VBIN bestuursleden regulier overleg met een delegatie van DNB. Het gesprek werd door de VBIN bestuursleden ervaren als zeer constructief.

De volgende onderwerpen zijn besproken:
❊ Toezichtkosten
❊ Kwaliteitsrekening
❊ Cadeaukaarten
❊ UBO register

Een verslag van de bespreking is voor leden van VBIN toegankelijk via de share van VBIN.

VBIN verheugt zich over de belangstelling van toezichthouders en wetgevers, zoals o.a. DNB, Ministerie van Financiën, AFM, ACM en de AP om in overleg te treden met dé vertegenwoordiger van innovatieve bedrijven die voor hun activiteiten een vergunning als betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen nodig hebben.

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.