Oproep tot dialoog met De Nederlandsche Bank

Het bestuur van de VBIN heeft names haar (potentiële) leden een brief gestuurd aan De Nederlandsche Bank (DNB) om de noodzakelijke dialoog tussen de betaalsector en de DNB te verbeteren. De leden van VBIN ervaren ernstige knelpunten, met name rondom de invoering van de nieuwe PSD2 wetgeving.
Zorgpunten die met DNB zijn gedeeld:


  • Doorlooptijd en eisen PSD2 vergunningen voor dienst 7 en 8 zijn te hoog; Ondanks reeds voorafgaande gesprekken aan de invoering van PSD2 en het vroegtijdig openstellen van het aanvraagformulier en portal is er tot op heden nog geen enkele vergunning afgegeven door DNB voor dienst 7 en/of 8.
  • Weinig tot geen guidance rondom de nieuwe verplichtingen die PSD2 met zich meebrengt voor bestaande (en nieuwe) betaalinstellingen.
  • Belang van de betrokkenheid van DNB om in de geest van de PSD2 wetgeving ook in Nederland innovatie van de betaalsector te faciliteren.
  • Hoge toezichtkosten en toezichtdruk vanuit DNB vergeleken met de rest van Europa.
Deze knelpunten brengen het level-playing-field en de innovatiekracht in gevaar, zowel binnen Nederland als op Europees niveau. De VBIN wil graag de dialoog aangaan met DNB om deze aandachtspunten oplossingsgericht te benaderen.

About the author: Vbin