Terugblik algemene ledenvergadering 2019

Op 12 maart heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.
Voorafgaand aan de vergadering is de Rules & Regulations werkgroep samengekomen in de Watertoren in Utrecht. Een inspirerende locatie om met elkaar de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving door te nemen.
De Algemene Ledenvergadering was aansluitend en heeft naast de algemene zaken en begroting een interessante discussie opgeleverd over de rol van de VBIN en met name over de route daarnaartoe. De leden hebben samen met het bestuur goede keuzes gemaakt.
Met het in werking treden van de PSD2 wetgeving zijn ook de nieuwe Third Party Providers (aanbieders van dienst 7 en 8) uitgenodigd om lid te worden van de VBIN. Deze partijen verbreden de markt van betaaldienstverlening en passen in de doelstelling van de VBIN. Met een aantal partijen is reeds contact gelegd voor het lidmaatschap.
Een interessante presentatie van Tycho van Ewijk (Innopay) over de impact van PSD2 sloot de vergadering af.
Beneden in de Watertoren was nog gelegenheid voor een gezellige afsluitende borrel.

About the author: Mick Madder