Samenwerking met UvA: opleidingen voor betaalinstellingen

Drie nieuwe leergangen voor kennisontwikkeling compliance in hele organisatie 

Amsterdam, 28 september 2020 – De Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) en de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) verbonden aan NIBE-SVV, gaan samenwerken voor de ontwikkeling en het verzorgen van opleidingen gericht op betaalinstellingen. Samen creëren zij een curriculum voor zowel bestuurders, compliance officers als medewerkers. Doel van de opleidingen is om betaalinstellingen te helpen beter in te spelen op de toenemende compliance-eisen. De eerste opleiding voor bestuurders gaat virtueel van start op 26 november. 

“Om te voldoen aan de veranderende financiële wetgeving is het verplicht om opleidingen op dit gebied te volgen. Maar als er weinig passende opleidingen zijn die je helpen te voldoen aan die opleidingsplicht, dan sta je voor een uitdaging”, vertelt Maurice Jongmans, Voorzitter van de VBIN. “Bestaande opleidingen richten zich op alle financiële instellingen en zijn daarmee onvoldoende toegespitst op betaalinstellingen. Daarom zijn we, in aanvulling op de trainingen die VBIN reeds organiseerde, samen met UvA ABV gaan verkennen wat de specifieke behoeften van betaalinstellingen zijn en hoe we daar met een opleiding beter op zouden kunnen aansluiten.”

Drie leergangen voor bestuurders, compliance officers en medewerkers 
Op basis van die verkenning hebben de VBIN en UvA ABV drie leergangen ontwikkeld die zijn gericht op bestuurders, compliance officers en medewerkers van betaalinstellingen. Voor bestuurders is er een opleiding beschikbaar op postacademisch niveau. Hierbij worden onder meer ontwikkelingen in Europese wetgeving behandeld, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Verder komen het inrichten van compliance binnen organisaties, privacy en de kansen van PSD2 aan de orde. 

Voor compliance officers wordt een postacademische leergang aangeboden met als belangrijkste aandachtspunt de impact en de implementatie van nieuwe wetgeving en richtlijnen. Voor medewerkers van betaaldienstverleners wordt er een NIBE-SVV opleiding beschikbaar gesteld die zich vooral richt op artikel 35 van de WWFT. Hierin wordt gesteld dat medewerkers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet, weten hoe zij ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en hoe zij een goed cliëntenonderzoek (KyC) kunnen uitvoeren. Alle nieuwe opleidingen spelen in op specifieke uitdagingen bij betaalinstellingen.  

“Om op een goede manier leiding te kunnen geven aan een betaalinstelling is het essentieel om voldoende kennis te hebben van compliance en wet- en regelgeving”, vindt Jongmans. Naast zijn rol bij de VBIN is hij CEO van Online Payment Platform en daarnaast heeft hij zich als docent verbonden aan de nieuwe opleidingen. “Maar compliance is niet alleen een zaak van het management, het gaat iedereen binnen de organisatie aan. Daarom bieden we betaalinstellingen een compleet curriculum waarmee zij niet alleen kunnen voldoen aan de verplichtingen die compliance schept, maar ook kunnen inspelen op de kansen die het met zich meebrengt.” 

Curriculum sluit aan bij uitdagingen dagelijkse praktijk
“Doordat het curriculum is ontwikkeld voor en samen met de sector, staat er een inhoudelijk sterk programma dat heel goed aansluit bij de uitdagingen waarmee betaalinstellingen dagelijks in de praktijk te maken hebben”, zegt Rob Schotsman, Hoogleraar UvA Bank- en Verzekeringsleer en Directeur UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. “De opleidingen zijn bovendien ook toegankelijk voor betaalinstellingen die geen lid zijn van de VBIN, maar wel geregistreerd zijn bij DNB als (vrijgestelde) betaalinstelling.”
Kijk hier voor meer informatie over de opleidingen en inschrijven.

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.