VBIN beoordeelt status PSD2 API’s van Nederlandse banken

In het kader van PSD2 zijn de banken bezig om API’s te maken die invulling geven aan de nieuwe diensten, de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. In de subwerkgroep ’toegang tot de betaalrekening’ van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft VBIN haar (kritische) visie gegeven over de wijze waarop de API nu door de banken wordt gerealiseerd en onder meer aangegeven dat zij graag een verregaande toepassing van de uitzonderingen/vrijstellingen rondom Strong Customer Authenticatie (SCA).

De banken werken aan een API gebaseerd op de functionaliteiten die zij nu al via online banking aan haar klanten aanbiedt. Echter veel functionaliteiten zijn in de eerste versie nog niet beschikbaar. Sommige banken hebben in het geheel nog geen documentatie gecommuniceerd.

Ook lijken de API’s aanbieders van dienst 7 en 8 te beperken om zelf uitgebreide functionaliteiten te bouwen en voor de consumenten belangrijke ’seamless’ gebruikerservaring te creëren, ondermeer door de vele authenticatie momenten die door de banken worden ingericht.

VBIN zal de komende periode regelmatig de voortgang van de API documentatie van de banken monitoren en de status van de API’s beoordelen. Een eerste rapportage wordt binnenkort verwacht.

About the author: Vbin