VBIN standpunt Sanctiewetgeving en kopers / betalers

Standpunt VBIN: Sanctiewetgeving verplicht screening van ‘shoppers’ niet. DNB lijkt recent het standpunt in te nemen dat voor betaal- en elektronischgeldinstellingen ‘shoppers’ (verder ”betalers”) ook relaties in het kader van de Sanctiewet zijn en daarom moeten worden gescreend. De Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) is het daarmee niet eens. De (kennelijke) uitleg van DNB heeft […]