VBIN standpunt Sanctiewetgeving en kopers / betalers

Standpunt VBIN: Sanctiewetgeving verplicht screening van ‘shoppers’ niet.

DNB lijkt recent het standpunt in te nemen dat voor betaal- en elektronischgeldinstellingen ‘shoppers’ (verder ”betalers”) ook relaties in het kader van de Sanctiewet zijn en daarom moeten worden gescreend.

De Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) is het daarmee niet eens. De (kennelijke) uitleg van DNB heeft dermate verstrekkende gevolgen voor de sector dat de VBIN zich geroepen voelt haar standpunt publiekelijk kenbaar te maken.

Download hier de nota VBIN standpunt Sanctiewetgeving en kopers / betalers

Lees ook “ROMANTISCH DAGJE AMSTERDAM MET DE VBIN”

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.