VBIN Standpunt Poortwachtersfunctie

Naast de banken leveren ook betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (hierna te noemen Payment Service Providers – PSP’s) in een aantal gevallen betaaldiensten aan andere PSP’s die in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap een PSD2 vergunning hebben. Hierbij ontstaat een keten. VBIN ziet een toenemende mate van onduidelijkheid in de markt over […]

VBIN Update Sanctiewetgeving

In juli 2022 heeft VBIN haar nota gepubliceerd over de sanctiescreening van kopers door betaalinstellingen. De VBIN heeft daarbij het volgende standpunt ingenomen: “Betaalinstellingen zijn niet verplicht shoppers/betalers tegen sanctielijsten te screenen.” Dit standpunt heeft VBIN onder de aandacht van DNB gebracht en daarnaast heeft het de nodige aandacht in de media en politiek gekregen. […]