VBIN Standpunt Poortwachtersfunctie

Naast de banken leveren ook betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (hierna te noemen Payment Service Providers – PSP’s) in een aantal gevallen betaaldiensten aan andere PSP’s die in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap een PSD2 vergunning hebben. Hierbij ontstaat een keten. VBIN ziet een toenemende mate van onduidelijkheid in de markt over […]