VBIN Standpunt Poortwachtersfunctie

Naast de banken leveren ook betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (hierna te noemen Payment Service Providers – PSP’s) in een aantal gevallen betaaldiensten aan andere PSP’s die in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap een PSD2 vergunning hebben. Hierbij ontstaat een keten.

VBIN ziet een toenemende mate van onduidelijkheid in de markt over de verplichtingen van de partijen in de keten m.b.t. klantacceptatie, monitoring en (sanctie)screening.

Visie VBIN: De klantacceptatie, inclusief de controle op de UBO’s en PEP’s ligt bij de Poortwachter (de eerste vergunninghoudende PSP, welke de klantrelatie heeft). Ook de sanctiescreening van deze UBO’s en PEP’s dient door de Poortwachter te worden uitgevoerd en de rest van de keten mag hierop vertrouwen.

VBIN is tevens van mening dat de onderlinge relatie als ‘normaal risico’ gedefinieerd dient te worden en dat een 2 jaarlijkse review proces met een standaard vragenlijst (zoals een vereenvoudigde versie van de Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire passend zou zijn.

Download hier de nota: VBIN NOTA Poortwachtersfunctie

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.