Daling van de toezichtkosten in 2021, een belangrijke trendbreuk!

Namens de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) hebben we de afgelopen jaren veelvuldig gesprekken gevoerd met zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als het Ministerie van Financiën over de alsmaar toenemende toezichtkosten en soms oneerlijke verdeling van deze kosten. Als VBIN hebben we hiervoor aandacht gevraagd van de politiek en soms ook de pers en over de toezichtkosten 2020 zijn een aantal betaalinstellingen nog gezamenlijk in bezwaar bij DNB, waarbij eventueel een gang naar de rechter niet wordt uitgesloten. Echter dit keer is er ook een positieve ontwikkeling te melden.

Afgelopen vrijdag 4 juni 2021 heeft het Ministerie de Regeling bekostiging Financieel toezicht 2021 gepubliceerd.(https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-28441.html ).

Wat is er veranderd?

Allereerst kan worden geconstateerd dat de toezichtkosten 2021 voor bijna alle betaalinstellingen lager zullen uitvallen dan de toezichtkosten in 2020. Dat betekent een belangrijke trendbreuk, want de kosten waren de afgelopen jaren met tientallen procenten per jaar gestegen.

Er is een andere verdeling van het basisbedrag gerealiseerd. Afhankelijk van het aantal betaaldiensten die door een instelling worden aangeboden (en waar vergunning voor is verleend), is het basisbedrag vastgesteld (minimaal 7.500 euro, maximaal 15.000 euro). Dit voorkomt onder meer dat nieuwe en kleine instellingen te weinig bijdragen aan de kosten.

Vervolgens is in de eerste schijf (tot 1 miljoen provisie-inkomsten) een sterke daling van de kosten van zo’n 25% voorzien. Dit voordeel compenseert voor kleine instellingen de stijging van de basiskosten en levert aan het eind van de eerste schijf zo’n 15% lagere toezichtkosten op. De tweede schijf (tot 10 miljoen provisie-inkomsten) kent ook een daling van 10%. Over de laatste twee schijven is de daling 3,5%.

Tevreden

De VBIN is tevreden met dit eerste resultaat voor 2021. Er is een eerlijkere verdeling van de toezichtkosten en er is een daling gerealiseerd. Komende jaren blijft de VBIN in overleg met DNB en het Ministerie over hoe deze daling kan worden vastgehouden en of deze nieuwe verdeling nog verder geoptimaliseerd kan worden.

Daarnaast is de VBIN nog in gesprek over het ontbreken van een passende bijdrage van de instellingen met een vrijstelling van de vergunningsplicht, waarvoor ook werkzaamheden worden verricht door DNB alsmede over de kostendekkendheid van de eenmalige toezichtshandelingen.

Maurice Jongmans
Voorzitter VBIN
Dossier Toezichtkosten

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.